Greenland News

Would you like to access news/blog content published by sources located in Greenland?

Code example

# If you'd like to do a POST request then call endpoint:
http://localhost:8070/api/v1/article/getArticles
Body:
{
  "sourceLocationUri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Greenland",
  "resultType": "articles",
  "apiKey": "API_KEY"
}
# If you'd like instead to do a GET request then call:
http://localhost:8070/api/v1/article/getArticles?sourceLocationUri=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGreenland&resultType=articles&apiKey=API_KEY

Example of JSON response

Below is an example JSON object that you would receive as the result of the request. You can retrieve also additional properties such as concepts, categories, source details, etc. by specifying additional parameters in the request as described on the documentation page.

      
      {
 "articles": {
  "results": [
   {
    "uri": "7093895183",
    "lang": "dan",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-06-27",
    "time": "18:30:00",
    "dateTime": "2022-06-27T18:30:00Z",
    "dateTimePub": "2022-06-27T17:25:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://knr.gl/da/nyheder/studenter-i-sydgr%C3%B8nland-sabbat%C3%A5r-pilotuddannelse-og-georg-stage-er-det-n%C3%A6ste-skridt",
    "title": "Studenter i Sydgrønland: Sabbatår, pilotuddannelse og Georg Stage er det næste skridt",
    "body": "Fredag blev der uddelt studenterhuer til de studerende på GUX i Campus Kujalleq.\n\nI hvert fald 32 af de studerende fik hue. 20 kvinder og 12 mænd.\n\nDer var selvfølgelig glade og lettede ansigter rundt omkring.\n\n- Det er godt, det er stor lettelse, siger Pilu Josefsen, der regner med at holde en pause, inden hun vil læse videre med en erhvervsuddannelse.\n\n- Ikke lige nu, det er for tidligt at komme videre. Jeg havde overvejet adventure guide, men jeg skal opereres i knæet, siger hun.\n\nFreyja Stefánsdóttir fra rensdyrfarmen ved Isortoq har besluttet sig.\n\n- Jeg skal rejse rundt i verden og tager pilotuddannelsen bag efter.\n\n- Det først jeg husker som lille er at vi samlede rensdyr sammen med helikopter, siden har jeg villet at blive pilot. Jeg vil også blive flypilot, jeg beslutter mig når tiden nærmer sig.\n\nHans Jakob Frederiksen har også flere ønsker.\n\n- Jeg vil søge til Georg Stage i februar næste år og der fra måske til søfartsskolen.\n\nLæreren i samfundsfag og økonomi på GUX i Campus Kujalleq vil savne sin studerende.\n\n- Hvert eneste år er de selvfølgelig højt beskattede, ja, man ønsker ikke de forlader os, det er så positivt at kunne se dem næsten hver eneste dag, at være tæt på dem og kende dem, siger Louise Kolby.\n\nDu kan se hele tv-indslaget fra Qanorooq ovenover.",
    "source": {
     "uri": "knr.gl",
     "dataType": "news",
     "title": "Kalaallit Nunaata Radio-a"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Student",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Student"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Kujalleq",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Kujalleq"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Kujalleq"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "Greenland"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_secondary_education_in_Denmark",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Erhvervsuddannelser i Danmark"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Reindeer",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Reindeer"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Adventure_game",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Adventure game"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Helicopter",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Helicopter"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_pilot",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Aircraft pilot"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Social_studies",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Social studies"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Economy",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Economy"
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://knr.gl/files/styles/article_cropped/public/article_images/master_dimission_campus_kujalleq_jse_still.jpg?itok=IqRT0gUN",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 394050600,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7093653426",
    "lang": "dan",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-06-27",
    "time": "14:49:00",
    "dateTime": "2022-06-27T14:49:00Z",
    "dateTimePub": "2022-06-27T13:34:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://knr.gl/da/nyheder/socialminister-reagerer-p%C3%A5-anbringelsessager-kommuner-har-pligt-til-stille-tolk-til-r%C3%A5dighed",
    "title": "Socialminister reagerer på anbringelsessager: Kommuner har pligt til at stille tolk til rådighed",
    "body": "Socialminister Astrid Kragh reagerer nu på anbringelsessager af grønlandske børn i Danmark.\n\nDet vakte nemlig opsigt, da rapporten \"Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i Danmark - fra danske kommuner\" fra VIVE i sidste måned kunne konkludere, at stor skepsis, forvirring og sproglige problemer mellem sagsbehandlere og grønlandske forældre præger anbringelsessagerne.\n\nGodt fem ud af 100 grønlandske børn i Danmark er anbragt uden for hjemmet. Det er fem gange flere end danske børn.\n\nI et nyt brev til de danske kommuner understreger socialminister Astrid Kragh reglerne i anbringelsessager, herunder hensyntagen til sprog og kultur.\n\nIfølge socialministeren er det vigtigste for den danske regering, at de beskytter børn i Danmark mod svigt og mistrivsel, uanset hvilken baggrund, de har.\n\n- Derfor er det helt grundlæggende, at grønlandske børn og deres forældre i anbringelsessager kan forstå den kommunikation, der foregår omkring deres sag. Kommuner og andre myndigheder har pligt til at stille en tolk og oversættelsesbistand til rådighed, og forældre til anbragte børn har altid ret til en bisidder i processen, skriver Astrid Kragh i et skriftligt svar til KNR.\n\nHos Forening Grønlandske Børn håber man, at brevet minder kommunerne om at kigge praksissen i bedene, siger generalsekretær Puk Draiby:\n\n- Det er dybt problematisk, at der er anbringelsessager, hvor man mangler en tolk, hvor der er misforståelser, og hvor reglerne ikke bliver fulgt. Det er afgørende, at der sker en god og grundig sagsbehandling, når der er sådan en indgribende foranstaltning på spil, som en anbringelse er.\n\nSocialminister Astrid Kragh skriver fortsat, at hun har en klar forventning om, at kommunerne handler på de indskærpede regler.\n\nOgså generalsekretær Puk Draiby understreger, at sagsbehandlerne har et vigtigt ansvar i anbringelsessager.\n\n- Det er sagsbehandlers opgave at sikre, at der er en gensidig forståelse, både ved at der er en tolk, men også ved at gå til sagerne med en nysgerrighed og være opmærksom på de kulturelle forskelle, der er spil, siger hun.\n\nVIVE-rapporten konkluderer, at baggrunden for anbringelser i højere grad er forældrenes situation fremfor barnets. Det skyldes blandt andet, at de grønlandske forældre i Danmark oplever ensomhed og kulturelle forskelle, som kan skabe mistrivsel i familierne.\n\nOgså på Forening Grønlandske Børns kontor i det pulserende København virker afstanden til Grønland meget lang. Og netop bedre inklusion for de grønlandske familier arbejder foreningen for.\n\n- Der skal sættes fokus på at støtte familierne, lige når de er ankommet til Danmark, så de kan få et godt liv her. Når vi taler om udsatte familier, kommer forældrene ofte med nogle tung ting i bagagen, som det er vigtigt, at de får mulighed for at arbejde med, så de også kan være en god familie i Danmark, siger Puk Draiby.\n\nSamtidig understreger hun, at nogle af de anbringelser, der finder sted, er nødvendige.\n\n- Når anbringelse er det rigtige for barnet, er det vigtigt, at der bliver taget højde for, at børnene har et andet sprog og kulturel baggrund, og at man sikre, at barnet holder fast i sin baggrund, siger Puk Draiby.",
    "source": {
     "uri": "knr.gl",
     "dataType": "news",
     "title": "Kalaallit Nunaata Radio-a"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Social_Affairs_(Denmark)",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Ministry of Social Affairs (Denmark)"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Greenland",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Greenland"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Greenland"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Denmark"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Denmark"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Secretary_(title)",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Secretary (title)"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Denmark",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Municipalities of Denmark"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Culture",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Culture"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Government",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Government"
      }
     },
     {
      "uri": "http://da.wikipedia.org/wiki/Forening",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Forening"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Kalaallit_Nunaata_Radioa",
      "type": "org",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Kalaallit Nunaata Radioa"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Language",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Language"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Communication",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Communication"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Family",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Family"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Copenhagen"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Copenhagen"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "Denmark"
        }
       }
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://knr.gl/files/styles/article_cropped/public/article_images/20220621-190544-l-1920x1077we.jpg?itok=rm4EPTIR",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 394037340,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7093575703",
    "lang": "dan",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-06-27",
    "time": "13:45:00",
    "dateTime": "2022-06-27T13:45:00Z",
    "dateTimePub": "2022-06-27T13:45:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://knr.gl/da/nyheder/h%C3%A5ndbold-gr%C3%B8nland-taber-f%C3%B8rste-kamp-i-vm-kvalifikationsturnering",
    "title": "Håndbold: Grønland taber første kamp i VM-kvalifikationsturnering",
    "body": "De grønlandske håndboldherrer tabte søndag til USA i den første kamp i VM-kvalifikationsturneringen i håndbold, der bliver afviklet i Mexico City.\n\nUSA vandt med 36-28 efter Grønland var bagud med 14-19 ved pausen.\n\nGrønland har dog stadig chance for at nå finalen i VM-kvalifikationsturneringen, hvor kun et hold kvalificerer sig til VM i Sverige og Polen næste år.\n\nDet kræver sejr i kampen mod Cuba i aften og igen mod Mexico tirsdag aften.\n\nAlle fire hold, der er med i VM-kvalifikationsturneringen spiller mod hinanden i indledende runde og de to bedst placerede spiller finale torsdag aften.\n\nGrønland har ikke deltaget i VM-slutrunde i håndbold siden 2007, selvom holdet har været tæt på kvalifikation flere gange.\n\nSenest spillede Grønland forlænget spilletid mod Chile i 2018 på hjemmebane i multihallen Inussivik i bronzekampen, hvor Chile snuppede VM-pladsen.\n\nDer er siden kommet ny struktur, hvor nordamerikanske og caribiske hold har fået deres egen VM-kvalifikationsturnering, mens stærke nationer fra Sydamerika som Argentina og Brasilien spiller i en anden kvalifikationsturnering.\n\nAlle kampe i VM-kvalifikationsturneringen bliver vist direkte i KNR-TV.",
    "source": {
     "uri": "knr.gl",
     "dataType": "news",
     "title": "Kalaallit Nunaata Radio-a"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/United_States",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "United States"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "United States"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Greenland",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Greenland"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Greenland"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Handball",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Handball"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup",
      "type": "org",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "FIFA World Cup"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Mexico City"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Mexico City"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "Mexico"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Sweden"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Sweden"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Poland",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Poland"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Poland"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Mexico"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Mexico"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Cuba",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Cuba"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Cuba"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Chile",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Chile"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Chile"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Overtime_(sports)",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Overtime (sports)"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/South_America",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "South America"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Caribbean"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/North_America",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "North America"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Brazil"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Brazil"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Argentina"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Argentina"
       }
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://knr.gl/files/styles/article_cropped/public/article_images/timeout3.jpg?itok=eh6n4wMU",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 394033500,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7093227973",
    "lang": "dan",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-06-27",
    "time": "09:06:00",
    "dateTime": "2022-06-27T09:06:00Z",
    "dateTimePub": "2022-06-27T08:05:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://knr.gl/da/nyheder/erstatningssager-danmark-har-%C3%A5bnet-op-pandoras-%C3%A6ske-om-kolonitiden",
    "title": "Erstatningssager: Danmark har åbnet op for Pandoras æske om kolonitiden",
    "body": "Et nyt kapitel i Grønland og Danmarks historie er undervejs.\n\nDet handler om 27 juridisk faderløse, som kræver 125.000 kr. hver i erstatning fra den danske regering for den ulige lovgivning. Det kunne KNR fortælle i sidste uge.\n\nDet er tredje gang i Grønlands historie, at der bliver krævet erstatning fra den danske stat. I 1999 mundede Thulesagen ud i en kollektiv erstatning på en halv million kroner til de berørte, og tidligere på året fik de såkaldte nulevende eksperimentbørn en erstatning på 250.000 kr. hver og en undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen, da hun besøgte Grønland i marts.\n\nI den senere tid har historierne om spiralkampagnen og 1960'ernes bortadoptioner af grønlandske børn på tvivlsomt grundlag resulteret i, at der skal foretages en udredning af forholdet mellem Grønland og Danmark.\n\nSpørgsmålet er, om der dukker flere erstatningssager op, eller om man skal lade fortid være fortid?\n\nSpørger man Siumut's folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam er svaret klart.\n\n- Når man i sin tid sagde, at Grønland skulle være en ligeværdig del af riget, så skulle staten selvfølgelig også have taget højde for menneskerne. Det er vigtigt, at for at kunne kigge fremad, bliver vi nødt til at anerkende de sår, der er lavet i fortiden, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.\n\nOgså folketingspolitiker fra Inuit Ataqatigiit Aaja Chemnitz Larsen mener, at de mennesker, der er blevet uretfærdigt behandlet, har krav på at få deres sag behandlet.\n\n- Man har i virkeligheden åbnet op for Pandoras æske fra dansk side, da man gav undskyldning og erstatning til eksperimentbørnene. Så kan man ikke pludselig sige, at man ikke vil forholde sig til alle de andre i lignende situationer, siger Aaja Chemnitz Larsen og fortsætter:\n\n- Det er et vigtigt skridt i retningen af en bedre relation mellem Grønland og Danmark at få nogle af de her penible sager frem, så man anerkender de folk, der er blevet såret og traumatiserede som del af noget, der er sket politisk og historisk.\n\nGrønlandsordfører i SF Karsten Hønge stemmer i med Grønlands folketingspolitikere. Han mener også, at alle eventuelle sager skal frem i lyset. Set i lyset af juridisk faderløses sag siger han:\n\n- Jeg kan være bange for, at Danmark har begået andre overgreb. Og i det omfang, det er begået overgreb eller fejlbehandlinger, skal det ud af æsken. Jeg har ikke noget ønske om at lægge låg på Pandoras æske, siger Karsten Hønge.\n\nHan tilføjer, at den danske stat må betale erstatninger, hvis flere sager kræver det.\n\n- Vi skal i hvert fald ikke lade os begrænse af, at man siger, \"det koster noget\", eller \"det kan være pinligt for Danmark\". For hvis Danmark har begået fejl, er det pinligt, men så må vi stå ved det, sige undskyld og betale en erstatning.\n\nLÆS OGSÅ Erstatningskrav fra juridisk faderløse: Regeringen er stille - og de andre partier er usikre\n\nFor Venstres grønlandsordfører Christoffer Melson er det vigtigt, at der kommer nogle kriterier i erstatningssager, så alle ved, hvad regeringen navigerer efter i denne type sager.\n\n- De undskyldninger der er blevet givet, har været på sin plads, men til fremtiden er det vigtigt, at vi får klarlagt, hvad det er for nogle kriterier, man lægger ned over de her sager. Det bedste vil være, hvis man fik lavet nogle principper med lidt mere objektive kriterier. Den debat synes jeg, vi mangler.\n\nChristoffer Melson oplyser, at han har stillet spørgsmål til socialminister Astrid Kragh om, hvilke kriterier regeringen hidtil har fulgt, og hvordan socialministeren forholder sig til juridisk faderløses erstatningskrav.\n\nDen danske regering har indtil videre forholdt sig tavs i sagen om erstatningskravet fra de 27 juridisk faderløse.",
    "source": {
     "uri": "knr.gl",
     "dataType": "news",
     "title": "Kalaallit Nunaata Radio-a"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/History",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "History"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Greenland",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Greenland"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Greenland"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Denmark"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Denmark"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Aki-Matilda_Høegh-Dam",
      "type": "person",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Aki-Matilda Høegh-Dam"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Aaja_Chemnitz_Larsen",
      "type": "person",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Aaja Chemnitz Larsen"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Mette_Frederiksen",
      "type": "person",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Mette Frederiksen"
      }
     },
     {
      "uri": "http://da.wikipedia.org/wiki/Folketingsmedlem",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Folketingsmedlem"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Kalaallit_Nunaata_Radioa",
      "type": "org",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Kalaallit Nunaata Radioa"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Siumut",
      "type": "org",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Siumut"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Pandora's_box",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Pandora's box"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Danish_krone",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Danish krone"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Legislation",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Legislation"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_minister",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Prime minister"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Government",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Government"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Law",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Law"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Karsten_Hønge",
      "type": "person",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Karsten Hønge"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_People's_Party_(Denmark)",
      "type": "org",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Socialist People's Party (Denmark)"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_Ataqatigiit",
      "type": "org",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Inuit Ataqatigiit"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Folketing",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Folketing"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Venstre_(Denmark)",
      "type": "org",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Venstre (Denmark)"
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://knr.gl/files/styles/article_cropped/public/article_images/juridisk_faderloese-billede.jpg?itok=ry-4NsJH",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 394016760,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7092766389",
    "lang": "dan",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-06-26",
    "time": "22:12:00",
    "dateTime": "2022-06-26T22:12:00Z",
    "dateTimePub": "2022-06-26T20:29:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://knr.gl/da/nyheder/det-gr%C3%B8nlandske-flags-far-er-d%C3%B8d",
    "title": "Det grønlandske flags far er død",
    "body": "Efter længere tids hjertesygdom er skaberen af det grønlandske flag, Thue Christiansen, død 82 år gammel.\n\nThue Christiansen sov stille ind i byen Hals i Danmark søndag morgen. Det oplyser hans familie i en pressemeddelelse.\n\n- Som noget af det sidste glædede han sig over at kunne lytte til KNR live fra Nationaldagen, hvor han også sendte sine kærligste hilsner til alle i Grønland, udtaler hans familie i pressemeddelelsen.\n\n- Hans sidste tale var om Erfalasorput, og hvordan han håbede, at flaget ville give glæde til befolkningen og være med til at samle folket, skriver familien videre.\n\nThue Christiansen var medlem af den første regering for Siumut efter Grønland fik hjemmestyre i 1979 og var landets første kulturminister og undervisningsminister.\n\nThue Christiansen var en mand, som har haft stor betydning for Grønland.\n\nDet fortæller tidligere formand for Naalakkersuisut, Lars-Emil Johansen, der kender Thue Christiansen tilbage fra tiden som politiker i 1980'erne.\n\n- Thue har sat sine spor i Grønlandshistorien uudsletteligt med sit flag, siger Lars-Emil Johansen.\n\n- Det er jo vores nationale kendingsmærke og symbol, som er smukt og passer til vort land og symboliserer både indlandsisen og solen med det rødlige skær, uddyber han.\n\nLars-Emil Johansen beskriver Thue Christiansen som en kunstnerisk inspireret politiker, som også havde talent for at lave kompromier.\n\nIkke mindst i forbindelse med at Grønland fik sit eget flag. Et flag, der for første gang blev hejst på Nationaldagen den 21. juni 1985.\n\n- Modstandere af vores eget flag sagde, at vi ikke skulle tage afstand fra Dannebrog. Så lavede han det her kompromis ved at vælge Dannebrogs farver i vores eget flag og sagde, at vi via den vej kunne anskueliggøre, at vi stadig havde noget med Danmark at gøre, siger Lars Emil Johansen.\n\nNår Lars Emil Johansen skruer tiden tilbage til 1985 og tilblivelsen af Erfalasorput, er der særligt et minde, der står tydeligt i hukommelsen.\n\nDet var nemlig i forbindelse med et besøg hos netop Lars-Emil Johansen, at Thue Christiansen med pap, saks og lim foldede sin ide ud om det grønlandske flag.\n\n- Thue spurgte, om jeg havde et stykke pap i rødt og hvidt og saks og lim. Jeg synes det var lidt mærkeligt, men jeg fandt tingene frem, hvorefter Thue klippede og limede. Det var vores flag. Han forklarede om ideen, hvordan flaget skulle formes, og han forklarede, hvad det symboliserede.\n\n- Det var et meget stort øjeblik og en meget stor oplevelse at se en politikerkollega, der også er kunstner, arbejde med disse fantastiske evner i forening. Det var en uforglemmelig oplevelse at se den første gang, han skabte flaget, uddyber han.\n\nThue Christiansen efterlader sig hustru, tre børn og svigerbørn, ti børnebørn og to oldebørn.\n\nHan vil blive mindet i Hou kirke, onsdag den 29. juni. Bisættelsen vil ske på et senere tidspunkt i Nuuk, oplyser hans familie.",
    "source": {
     "uri": "knr.gl",
     "dataType": "news",
     "title": "Kalaallit Nunaata Radio-a"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Lars-Emil_Johansen",
      "type": "person",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Lars-Emil Johansen"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Family",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Family"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Greenland",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Greenland"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Greenland"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/National_day",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "National day"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Kalaallit_Nunaata_Radioa",
      "type": "org",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Kalaallit Nunaata Radioa"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Siumut",
      "type": "org",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Siumut"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Education_minister",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Education minister"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Home_rule",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Home rule"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Press_release",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Press release"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Government",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Government"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Politician",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Politician"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Denmark"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Denmark"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Chairperson",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Chairperson"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Naalakkersuisut",
      "type": "org",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Naalakkersuisut"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Denmark",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Flag of Denmark"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_sheet",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Ice sheet"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Symbol",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Symbol"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Sun",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Sun"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Adhesive",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Adhesive"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Church_(building)",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Church (building)"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Artist",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Artist"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Nuuk",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Nuuk"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Nuuk"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "Greenland"
        }
       }
      }
     }
    ],
    "categories": [
     {
      "uri": "news/Politics",
      "label": "news/Politics",
      "wgt": 69
     }
    ],
    "image": "https://knr.gl/files/styles/article_cropped/public/article_images/tid.jpg?itok=LRyllt3L",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 393977520,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7092523196",
    "lang": "dan",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-06-26",
    "time": "15:37:00",
    "dateTime": "2022-06-26T15:37:00Z",
    "dateTimePub": "2022-06-26T15:37:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://knr.gl/da/nyheder/forsker-erstatningssag-handler-om-mere-end-et-mellemv%C3%A6rende-mellem-staten-og-juridisk",
    "title": "Forsker: Erstatningssag handler om mere end et mellemværende mellem staten og juridisk faderløse",
    "body": "Når juridisk faderløse kræver erstatning fra den danske stat, er det ikke blot et mellemværende mellem staten og den enkelte juridisk faderløse. Det har også en betydning for relationen mellem Grønland og Danmark.\n\nDet vurderer postdoc. forsker ved Aalborg Universitet Naja Dyrendom Graugaard, der forsker i koloniale relationer mellem Grønland og Danmark.\n\n- En dansk erstatning repræsenterer en anerkendelse af, at Danmarks virke og praksis i Grønland har haft voldsomme menneskelige konsekvenser. Og at den danske regering tager ansvar for den skade, den har forvoldt og melder sig aktivt ind i den helingsproces, som man som juridisk faderløs er i gang med i dag, siger Naja Dyrendom Graugaard.\n\nTidligere på måneden sendte 27 juridisk faderløse et erstatningskrav til den danske stat på 125.000 kr. hver. De er repræsenteret af advokat Mads Pramming.\n\nAt være juridisk faderløse betyder, at man ikke har haft ret til at få fastslået, hvem ens far er. Ifølge lovgivningen i Grønland havde børn født uden for ægteskab før 1963 i Vestgrønland og 1974 i resten af Grønland ikke krav på at kende deres far, arve efter ham eller tage faderens efternavn.\n\nDet er tredje gang i Grønlands historie, at der bliver rejst et erstatningskrav mod den danske stat. I 1999 fik de berørte fra Thulesagen en samlet kompensation på en halv million kroner, og tidligere på året fik de nuværende såkaldte eksperimentbørn 250.000 kr. hver i erstatning fra den danske stat.\n\nKrav om erstatning går langt tilbage i historien, hvor der eksempelvis tidligere er krævet erstatninger for slaveriet, fortæller Astrid Nonbo Andersen, der forsker i erindrings- og historiepolitik hos Dansk Institut for Internationale Studier.\n\nMen erstatningssagerne rejst fra grønlandsk side er af en mere sjælden karakter.\n\n- Normalt ses den type sager mellem en stat og en minoritet som eksempelvis oprindelige folk i Australien. Når der er tale om et forhold mellem en tidligere kolonimagt og en tidligere koloni, som i dag udgør to selvstændige stater, er det sjældnere, at man indgår en form for forlig eller tager sagen op. Det er næsten uden fortilfælde, siger Astrid Nonbo Andersen.\n\nEn erstatning og eventuel undskyldning kan være en anerkendelse af, at der er blevet begået fejl. Men det er ikke nødvendig lig med forsoning:\n\n- Nogle vil opleve det som en lettelse, at der endelig bliver sat et ansvar på, men for andre er det ikke nok. Hovedsagen er, at det for den gruppe, som har gennemgået overgrebene, skal give mening. Med Thulesagen blev der eksempelvis givet en form for undskyldning, men det blev ikke oplevet som nok. Det kommer an på omstændighederne, siger Astrid Nonbo Andersen fortsat.\n\nI den senere tid har flere historier som spiralkampagnen og 1960'ernes bortadoptioner af grønlandske børn på tvivlsomt grundlag fået opmærksomhed i Grønland. Og ifølge Naja Dyrendom Graugaard er det vigtigt, at de historier, som viser de menneskelige konsekvenser af koloniseringen, kommer frem i lyset.\n\n- Historierne udfordrer den gængse fortælling, som stadig eksisterer i mange historiebøger, lærerbøger og i de nationale bevidstheder, om, at Danmark har været en god og barmhjertig kolonimagt i Grønland. Historierne udfordrer glansbilledet af Danmarks virke i Grønland både før og efter kolonitiden, siger Naja Dyrendom Graugaard.\n\nFor forskeren er det vigtigt, at den eventuelle erstatning ikke blot bliver ved et pengebeløb. Derimod skal den danske regering i hendes optik også forpligte sig på handling, der rækker ud over kroner og øre.\n\n- Erstatningssager handler om mere end blot symbolværdi. Det er vigtigt, at der også er nogle aktiv calls to action, der rækker ud over kompensationen, hvor man forpligter sig på en række handlinger, som kan understøtte det fortsatte arbejde med at reparere de konsekvenser, som kolonitiden har i dag, siger Naja Dyrendom Graugaard.\n\nTidligere på måneden blev Naalakkersuisut og den danske regering enige om, at der skal foretages en udredning af tiden fra Anden Verdenskrig frem til i dag i Grønland. Udredningen skal være klar til efteråret.",
    "source": {
     "uri": "knr.gl",
     "dataType": "news",
     "title": "Kalaallit Nunaata Radio-a"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Research",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Research"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/State_(polity)",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "State (polity)"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Law",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Law"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Greenland",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Greenland"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Greenland"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Denmark"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Denmark"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Colony",
      "type": "loc",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Colony"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Aalborg_University",
      "type": "org",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Aalborg University"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Legislation",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Legislation"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Marriage",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Marriage"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Lawyer",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Lawyer"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Government",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Government"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Danish_Institute_for_International_Studies",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Danish Institute for International Studies"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Slavery"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Danish_krone",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Danish krone"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/History",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "History"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Minority group"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Australia",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Australia"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Australia"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Naalakkersuisut",
      "type": "org",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Naalakkersuisut"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Øre",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Øre"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Colonialism",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Colonialism"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "World War II"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Money",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Money"
      },
      "location": null
     }
    ],
    "categories": [
     {
      "uri": "news/Health",
      "label": "news/Health",
      "wgt": 45
     }
    ],
    "image": "https://knr.gl/files/styles/article_cropped/public/article_images/barn_55laney69_flickr.jpg?itok=7kXKl0So",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 393953820,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7091852924",
    "lang": "dan",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-06-25",
    "time": "21:11:00",
    "dateTime": "2022-06-25T21:11:00Z",
    "dateTimePub": "2022-06-25T20:19:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://knr.gl/da/nyheder/unikke-isbj%C3%B8rne-i-syd%C3%B8stgr%C3%B8nland",
    "title": "Unikke isbjørne i Sydøstgrønland",
    "body": "Et nyt internationalt studie afslører, at isbjørne, der lever i et område syd for Tasiilaq, udgør sin helt egen bestand. Det skriver Grønlands Naturinstitut i en pressemeddelelse.\n\nMan har altid vidst, at der lever isbjørne på Østkysten. Længe har man troet, at bjørnene i Østgrønland udgør en stor bestand, der var udbredt langs hele kysten, men nu skal lærebøgerne til at skives om.\n\nDet viser sig nemlig, at der lever en helt særlig bestand af isbjørne i det sydøstlige hjørne af Grønland. Denne bestand adskiller sig fra de andre isbjørne på Østkysten ved, at de blandet andet klarer sig fint uden havisen.\n\nDe har nemlig kun havis nogle få måneder om året, hvorfor de overlever ved at jage fra isbjerge og klumper af is, der kælver fra gletscherne ned i de sydøstgrønlandske fjorde.\n\nDe unikke isbjørne lever hovedsageligt i fjordene på strækningen mellem Tasiilaq og Prins Christians Sund. Tilmed bliver de mest inde i de dybe fjorde. Det er usædvanligt, da andre isbjørne ofte vandrer mange kilometer om dagen over havisen for at finde mad. Men denne bestand flytter sig kun omkring 10 kilometer om dagen.\n\nDet kan dog godt ske, at isbjørnene bliver fanget i drivisen i den Østgrønlandske Strøm og ført mere end 200 km sydover. Sker det, så ser forskerne, at isbjørnene \"hoppe af\" isstrømmen og vandre nordpå og tilbage, via land og Indlandsisen, til de fjorde de kom fra.\n\nDet er nu op til de grønlandske forvaltningsmyndigheder at tage stilling til, hvordan den nyopdagede og særegne isbjørnebestand i Sydøstgrønland skal forvaltes.",
    "source": {
     "uri": "knr.gl",
     "dataType": "news",
     "title": "Kalaallit Nunaata Radio-a"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_bear",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Polar bear"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_ice",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Sea ice"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Tasiilaq",
      "type": "loc",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Tasiilaq"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Tasiilaq"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "Greenland"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://da.wikipedia.org/wiki/Grønlands_Naturinstitut",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Grønlands Naturinstitut"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Tunu",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Tunu"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Fjord",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Fjord"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Iceberg",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Iceberg"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Greenland",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Greenland"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Greenland"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_sheet",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Ice sheet"
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://knr.gl/files/styles/article_cropped/public/article_images/nanoq_isbjorn_3.jpg?itok=Fw3aafXC",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 393887460,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7091852925",
    "lang": "dan",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-06-25",
    "time": "21:11:00",
    "dateTime": "2022-06-25T21:11:00Z",
    "dateTimePub": "2022-06-25T21:11:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://knr.gl/da/nyheder/broberg-det-er-en-stor-opgave-l%C3%B8fte-arven-fra-hans-enoksen",
    "title": "Broberg: Det er en stor opgave at løfte arven fra Hans Enoksen",
    "body": "Sådan beskriver Naleraqs nye formand, Pele Broberg, selv de følelser, der strømmede gennem ham, da han i dag blev valgt til formand for partiet.\n\n- Jeg er lidt overvældet. Det er en følelsesmæssig dag. Det er en stor ting at løfte en arv efter Hans Enoksen. Det er der ingen tvivl om, sagde Pele Broberg efter dagens ekstraordinære generalforsamling i partiet.\n\nDet foregik i partiets mødelokale på partigangen i Inatsisartut, hvor flere af medlemmerne var mødt op, mens andre var med online.\n\nLÆS OGSÅ Pele Broberg er ny formand i Naleraq\n\nHer stod det hurtigt klart, at Pele Broberg havde fuld opbakning til at blive partiets formand.\n\nHan havde ikke på forhånd meldt sit kandidatur til posten som formand, men blot sagt, at han ville tage opgaven på sig, hvis han blev opfordret til det.\n\nOg det blev han, uden at andre fra partiet valgte at stille op.\n\nPele Broberg overtager posten fra partiets mangeårige formand Hans Enoksen, der stiftede partiet i 2014.\n\nFørst på ugen meddelte partiet, at Hans Enoksen ønskede at træde tilbage med øjeblikkelig virkning på grund af personlige årsager.\n\nDen nyvalgte formand mener ikke, at skiftet som sådan vil betyde den helt store forskel i måden at lede partiet på.\n\n- I bund og grund kommer de ikke til at se det store skifte, siger han.\n\nDe politiske mærkesager bliver der heller ikke ændret på nu og her. Her vil arbejdet for at sikre selvstændighed stadig være helt centralt i partiet, fastslår Pele Broberg.\n\n- Det er noget, vi kommer til at bruge meget tid på at oplyse om og sørge for, at folk forstår. Det er ikke noget, vi bare griber ud af den blå luft, og der er ikke nogen, der bliver ladt i stikken i processen med selvstændighed, siger han.\n\nPele Broberg siger samtidig, at partiet frem mod en ny ordinær generalforsamling vil genopfriske, hvordan partiets politiske mål skal se ud.\n\nPå dagens ekstraordinære generalforsamling efterlyste flere af de delegerede en bedre kommunikationen mellem partiets hovedbestyrelse og lokalafdelingerne rundt på kysten.\n\nIfølge Pele Broberg er det naturligt, at en bestyrelse, der har siddet i seks år, på et tidspunkt kører træt. Derfor er det vigtigt med nye kræfter.\n\n- Som der også blev sagt fra nogle af de fratrædende bestyrelsesmedlemmer, så har de siddet der i seks år. De er trætte, og det kan godt være, at fokus er røget på et eller andet tidspunkt, siger Pele Broberg og tilføjer:\n\n- Det er klart at på et eller andet tidspunkt, trænger man til fornyelse. Det er også derfor, vi har sagt, at noget af det, vi skal have planlagt nu, det er en ordinær generalforsamling.",
    "source": {
     "uri": "knr.gl",
     "dataType": "news",
     "title": "Kalaallit Nunaata Radio-a"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Chairperson",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Chairperson"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Enoksen",
      "type": "person",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Hans Enoksen"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Inatsisartut",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Inatsisartut"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Annual_general_meeting",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Annual general meeting"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_directors",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Board of directors"
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://knr.gl/files/styles/article_cropped/public/article_images/pele_1.jpg?itok=0CQDFf1R",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 393887460,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7091538181",
    "lang": "dan",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-06-25",
    "time": "13:16:00",
    "dateTime": "2022-06-25T13:16:00Z",
    "dateTimePub": "2022-06-25T11:43:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://knr.gl/da/nyheder/pele-broberg-er-ny-formand-i-naleraq",
    "title": "Pele Broberg er ny formand i Naleraq",
    "body": "Pele Broberg er ny formand for Naleraq, der har fire mandater i Inatsisartut. Under det ekstraordinære landsmøde viste der sig ikke at være andre kandidater.\n\nPele Broberg overtager nu posten som formand og skal udstikke retningen for partiet. Han overtager rolle efter Hans Enoksen, der pludseligt trak sig fra posten mandag.\n\nPartiets politiske ordfører, Jens Napaattooq, er valgt som politisk næstformand uden modkandidater.\n\n50-årige Pele Borberg er iværksætter og pilot og han indledte sin politiske karriere i 2018, hvor han blev valgt til Inatsisartut med 208 stemmer som nr. 2 for Naleraq efter partistifter Hans Enoksen. Han blev naalakkersuisoq for finanser, da Siumut som det største parti i Inatsisartut dannede koalition med hans parti sammen med Atassut og Nunatta Qitornai. Naleraq trådte dog ud af koalitionen sent efterår samme år, og han mistede posten for naalakkersuisoq.\n\nHan blev genvalgt i 2021 - nu med 550 stemmer og dermed partiets næstfleste stemmer. Da IA som det største parti dannede koalition med Naleraq den 16. april, blev han udpeget til at være naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, handel, klima og erhverv. Men da det daværende støtteparti, Atassut, udtrykte mistillid, trådte han ud af Naalakkersuisut blot lidt over fem måneder efter.",
    "source": {
     "uri": "knr.gl",
     "dataType": "news",
     "title": "Kalaallit Nunaata Radio-a"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Chairperson",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Chairperson"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Inatsisartut",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Inatsisartut"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Enoksen",
      "type": "person",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Hans Enoksen"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Mandate_(politics)",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Mandate (politics)"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Political_party",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Political party"
      }
     },
     {
      "uri": "http://da.wikipedia.org/wiki/Politisk_ordfører",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Politisk ordfører"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Siumut",
      "type": "org",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Siumut"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Coalition",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Coalition"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Nunatta_Qitornai",
      "type": "org",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Nunatta Qitornai"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Naalakkersuisut",
      "type": "org",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Naalakkersuisut"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Atassut",
      "type": "org",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Atassut"
      }
     },
     {
      "uri": "http://da.wikipedia.org/wiki/Erhverv",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Erhverv"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_Ataqatigiit",
      "type": "org",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Inuit Ataqatigiit"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Confidence_and_supply",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Confidence and supply"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Climate",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Climate"
      }
     }
    ],
    "categories": [
     {
      "uri": "news/Politics",
      "label": "news/Politics",
      "wgt": 47
     }
    ],
    "image": "https://knr.gl/files/styles/article_cropped/public/article_images/pele_broberg.jpg?itok=QzUv5mv6",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 393858960,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7090916327",
    "lang": "dan",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-06-24",
    "time": "21:19:00",
    "dateTime": "2022-06-24T21:19:00Z",
    "dateTimePub": "2022-06-24T21:19:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0.6941176652908325,
    "url": "https://knr.gl/da/nyheder/33-%C3%A5rig-mand-d%C3%B8de-ombord-p%C3%A5-atlantflyveren-med-narkotika-i-maven",
    "title": "33-årig mand døde ombord på atlantflyveren med narkotika i maven",
    "body": "En tragisk nyhed kom frem onsdag, hvor en 33-årig mand havde afgået ved døden ombord på en flyvetur mellem København og Kangerlussuaq.\n\nNu viser politiets foreløbige undersøgelser, at dødsfaldet skyldes narkotika i mavesækken.\n\nDet skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.\n\n- Da dødsfaldet ikke umiddelbart skyldtes naturlige årsager, er manden efterfølgende blevet obduceret. Her har det vist sigt, at manden havde større mængder narkotika i mavesækken, som han havde slugt inden eller under flyvningen.\n\n- Manden er med stor sandsynlighed afgået ved døden som følge af, at indpakningen af de narkotiske stoffer ikke var tæt, og dermed trængt ind i kroppen.\n\nLÆS OGSÅ Politiet advarer om livsfarlig og dum smuglemetode: Det er ikke det værd\n\nGrønlands Politi har i 2022 foreløbigt registreret 23 anmeldelser, hvor der var mistanke om indsmugling af narkotiske stoffer indvortes, hvilket vil sige, at en person har slugt euforiserende stofferne, og derved smugler dem ind i landet inde i kroppen.\n\nDa det ikke alene er ulovligt at indsmugle narkotiske stoffer til Grønland, men også forbundet med stor fare for eget liv og helbred at indsmugle det ved at skjule det i kroppen skal Grønlands Politi på det kraftigste advare imod at forsøge indsmugling af euforiserende stoffer eller andre ulovlige genstande på denne måde.\n\nFaktisk advarede politiet i februar mod at forsøge at indsmugle narkotiske stoffer, da det kan være livsfarligt.",
    "source": {
     "uri": "knr.gl",
     "dataType": "news",
     "title": "Kalaallit Nunaata Radio-a"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Narcotic",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Narcotic"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Police",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Police"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Stomach",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Stomach"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Death",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Death"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Greenland",
      "type": "loc",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Greenland"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "Greenland"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Press_release",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Press release"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Kangerlussuaq",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Kangerlussuaq"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Kangerlussuaq"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "Greenland"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Copenhagen"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Copenhagen"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "Denmark"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Body_(biology)",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "بدن"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Health",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Health"
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://knr.gl/files/styles/article_cropped/public/kangerlussuaq_aug_2018.jpg?itok=4VC6o3vy",
    "eventUri": "dan-19082",
    "sentiment": null,
    "wgt": 393801540,
    "relevance": 1
   }
  ],
  "totalResults": 172,
  "page": 1,
  "count": 10,
  "pages": 18
 }
}