Finland News

Would you like to access news/blog content published by sources located in Finland?

Code example

# If you'd like to do a POST request then call endpoint:
http://localhost:8090/api/v1/article/getArticles
Body:
      
      {
  "sourceLocationUri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Finland",
  "resultType": "articles",
  "apiKey": "API_KEY"
}
    
# If you'd like instead to do a GET request then call:
http://localhost:8090/api/v1/article/getArticles?sourceLocationUri=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFinland&resultType=articles&apiKey=API_KEY

Example of JSON response

Below is an example JSON object that you would receive as the result of the request. You can retrieve also additional properties such as concepts, categories, source details, etc. by specifying additional parameters in the request as described on the documentation page.

      
      {
 "articles": {
  "results": [
   {
    "uri": "7279531617",
    "lang": "fin",
    "isDuplicate": true,
    "date": "2022-11-28",
    "time": "01:43:00",
    "dateTime": "2022-11-28T01:43:00Z",
    "dateTimePub": "2022-11-28T01:33:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009230259.html",
    "title": "Britannia | Tutkimus: Brexit on pahentanut Britannian pulaa erikoislääkäreistä",
    "body": "Britannian EU-ero on pahentanut maan lääkäripulaa, kertoo sunnuntaina julkaistu tutkimus.\n\nNuffield Trust -ajatuspajan tekemän tutkimuksen mukaan maassa on nyt brexitin takia arviolta noin 4 000 keskeisten erikoisalojen lääkäriä vähemmän EU- ja Efta-maista.\n\nBritannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS on muutenkin ajautunut vaikeuksiin pitkään jatkuneen aliresursoinnin, koronapandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen sekä lääkäri- ja hoitajapulan vuoksi. Kaikki nämä ovat osaltaan vaikuttaneet ennätyspitkiin hoitojonoihin Britannian julkisessa terveydenhuollossa.\n\nTutkimuksessa keskityttiin anestesiaan, pediatriaan, sydänkirurgiaan ja psykiatriaan, koska näillä aloilla Britannia on ollut erityisen riippuvainen EU-maiden lääkäreistä. Näillä neljällä erikoisalalla rekrytoinnit Euroopasta ovat hidastuneet viime vuosina, eikä eurooppalaislääkäreiden määrä ole kasvanut aiemman trendin mukaisesti.\n\nJos vuoden 2016 brexit-äänestystä edeltänyt trendi olisi jatkunut, tarkasteltujen erikoisalojen lääkäreitä EU- ja Efta-maista pitäisi olla nyt yli 41 000, mutta todellinen lukema on 4 000 lääkäriä pienempi. Muutos trendissä tapahtui vuosien 2015 ja 2016 aikoihin, jolloin brexit-kampanja ja äänestyksen tulos hallitsivat otsikoita. Taustalla arvioidaan olevan muun muassa brexitin tuoma epävarmuus työvoiman liikkuvuutta ja viisumeja koskeviin sääntöihin.\n\n\"Tulokset viittaavat siihen, että EU-lääkäreiden lukumäärän hyytyminen näillä erikoisaloilla on pahentanut olemassa olevia vajauksia aloilla, joilla NHS ei ole onnistunut löytämään riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa muualta\", tutkimuksessa sanotaan.",
    "source": {
     "uri": "hs.fi",
     "dataType": "news",
     "title": "Helsingin Sanomat"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Physician",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Physician"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "United Kingdom"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "United Kingdom"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Health care"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union",
      "type": "loc",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "European Union"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Brexit",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Brexit"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Anesthesia",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Anesthesia"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/National_Health_Service",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "National Health Service"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Pediatrics",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Pediatrics"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Europe",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Europe"
      },
      "location": null
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://www.hs.fi/og-1920x1920.png",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 407295780,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7279527953",
    "lang": "fin",
    "isDuplicate": true,
    "date": "2022-11-28",
    "time": "01:35:00",
    "dateTime": "2022-11-28T01:35:00Z",
    "dateTimePub": "2022-11-28T01:35:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://www.hameensanomat.fi/uutissuomalainen/5556949",
    "title": "Brexit on pahentanut Britannian pulaa erikoislääkäreistä, kertoo tutkimus",
    "body": "Britannian EU-ero on pahentanut maan lääkäripulaa, kertoo sunnuntaina julkaistu tutkimus.\n\nNuffield Trust -ajatuspajan tekemän tutkimuksen mukaan maassa on nyt brexitin takia arviolta noin 4 000 keskeisten erikoisalojen lääkäriä vähemmän EU- ja Efta-maista.\n\nBritannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS on muutenkin ajautunut vaikeuksiin pitkään jatkuneen aliresursoinnin, koronapandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen sekä lääkäri- ja hoitajapulan vuoksi. Kaikki nämä ovat osaltaan vaikuttaneet ennätyspitkiin hoitojonoihin Britannian julkisessa terveydenhuollossa.\n\nTutkimuksessa keskityttiin anestesiaan, pediatriaan, sydänkirurgiaan ja psykiatriaan, koska näillä aloilla Britannia on ollut erityisen riippuvainen EU-maiden lääkäreistä. Näillä neljällä erikoisalalla rekrytoinnit Euroopasta ovat hidastuneet viime vuosina, eikä eurooppalaislääkäreiden määrä ole kasvanut aiemman trendin mukaisesti.\n\nJos vuoden 2016 brexit-äänestystä edeltänyt trendi olisi jatkunut, tarkasteltujen erikoisalojen lääkäreitä EU- ja Efta-maista pitäisi olla nyt yli 41 000, mutta todellinen lukema on 4 000 lääkäriä pienempi. Muutos trendissä tapahtui vuosien 2015 ja 2016 aikoihin, jolloin brexit-kampanja ja äänestyksen tulos hallitsivat otsikoita. Taustalla arvioidaan olevan muun muassa brexitin tuoma epävarmuus työvoiman liikkuvuutta ja viisumeja koskeviin sääntöihin.\n\n- Tulokset viittaavat siihen, että EU-lääkäreiden lukumäärän hyytyminen näillä erikoisaloilla on pahentanut olemassa olevia vajauksia aloilla, joilla NHS ei ole onnistunut löytämään riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa muualta, tutkimuksessa sanotaan.\n\nTerveydenhuollon hankalaa tilannetta ei helpota se, että hoitajien ammattijärjestö Royal College of Nursing ilmoitti hiljattain pitävänsä joulukuussa Englannissa ja Walesissa ensimmäisen lakon järjestön 106-vuotisessa historiassa. Lakkoa perustellaan liian huonoilla palkoilla ja työoloilla sekä kroonisella työvoimapulalla.",
    "source": {
     "uri": "hameensanomat.fi",
     "dataType": "news",
     "title": "Hameen Sanomat"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Physician",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Physician"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "European Union"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "United Kingdom"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "United Kingdom"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Health care"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Brexit",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Brexit"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/National_Health_Service",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "National Health Service"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Anesthesia",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Anesthesia"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Pediatrics",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Pediatrics"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Europe",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Europe"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://fi.wikipedia.org/wiki/Ammattiliitto",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Ammattiliitto"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Nursing",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Royal College of Nursing"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/England",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "England"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "England"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "United Kingdom"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Wales",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Wales"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Wales"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "United Kingdom"
        }
       }
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://i.media.fi/incoming/84lmsz/8309992.jpg/alternates/LANDSCAPE_960/8309992.jpg",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 407295300,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7279527507",
    "lang": "fin",
    "isDuplicate": true,
    "date": "2022-11-28",
    "time": "01:35:00",
    "dateTime": "2022-11-28T01:35:00Z",
    "dateTimePub": "2022-11-28T01:35:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/5556949",
    "title": "Brexit on pahentanut Britannian pulaa erikoislääkäreistä, kertoo tutkimus",
    "body": "Britannian EU-ero on pahentanut maan lääkäripulaa, kertoo sunnuntaina julkaistu tutkimus.\n\nNuffield Trust -ajatuspajan tekemän tutkimuksen mukaan maassa on nyt brexitin takia arviolta noin 4 000 keskeisten erikoisalojen lääkäriä vähemmän EU- ja Efta-maista.\n\nBritannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS on muutenkin ajautunut vaikeuksiin pitkään jatkuneen aliresursoinnin, koronapandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen sekä lääkäri- ja hoitajapulan vuoksi. Kaikki nämä ovat osaltaan vaikuttaneet ennätyspitkiin hoitojonoihin Britannian julkisessa terveydenhuollossa.\n\nTutkimuksessa keskityttiin anestesiaan, pediatriaan, sydänkirurgiaan ja psykiatriaan, koska näillä aloilla Britannia on ollut erityisen riippuvainen EU-maiden lääkäreistä. Näillä neljällä erikoisalalla rekrytoinnit Euroopasta ovat hidastuneet viime vuosina, eikä eurooppalaislääkäreiden määrä ole kasvanut aiemman trendin mukaisesti.\n\nJos vuoden 2016 brexit-äänestystä edeltänyt trendi olisi jatkunut, tarkasteltujen erikoisalojen lääkäreitä EU- ja Efta-maista pitäisi olla nyt yli 41 000, mutta todellinen lukema on 4 000 lääkäriä pienempi. Muutos trendissä tapahtui vuosien 2015 ja 2016 aikoihin, jolloin brexit-kampanja ja äänestyksen tulos hallitsivat otsikoita. Taustalla arvioidaan olevan muun muassa brexitin tuoma epävarmuus työvoiman liikkuvuutta ja viisumeja koskeviin sääntöihin.\n\n- Tulokset viittaavat siihen, että EU-lääkäreiden lukumäärän hyytyminen näillä erikoisaloilla on pahentanut olemassa olevia vajauksia aloilla, joilla NHS ei ole onnistunut löytämään riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa muualta, tutkimuksessa sanotaan.\n\nTerveydenhuollon hankalaa tilannetta ei helpota se, että hoitajien ammattijärjestö Royal College of Nursing ilmoitti hiljattain pitävänsä joulukuussa Englannissa ja Walesissa ensimmäisen lakon järjestön 106-vuotisessa historiassa. Lakkoa perustellaan liian huonoilla palkoilla ja työoloilla sekä kroonisella työvoimapulalla.",
    "source": {
     "uri": "savonsanomat.fi",
     "dataType": "news",
     "title": "Savon Sanomat"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Physician",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Physician"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "European Union"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "United Kingdom"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "United Kingdom"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Health care"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Brexit",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Brexit"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/National_Health_Service",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "National Health Service"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Anesthesia",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Anesthesia"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Pediatrics",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Pediatrics"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Europe",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Europe"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://fi.wikipedia.org/wiki/Ammattiliitto",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Ammattiliitto"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Nursing",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Royal College of Nursing"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/England",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "England"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "England"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "United Kingdom"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Wales",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Wales"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Wales"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "United Kingdom"
        }
       }
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://i.media.fi/incoming/84lmsz/8309992.jpg/alternates/LANDSCAPE_960/8309992.jpg",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 407295300,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7279527251",
    "lang": "fin",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-11-28",
    "time": "01:34:00",
    "dateTime": "2022-11-28T01:34:00Z",
    "dateTimePub": "2022-11-28T01:33:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000009230258.html",
    "title": "Tutkimus: Brexit on pahentanut Britannian pulaa erikoislääkäreistä",
    "body": "Britannian EU-ero on pahentanut maan lääkäripulaa, kertoo sunnuntaina julkaistu tutkimus.\n\nNuffield Trust -ajatuspajan tekemän tutkimuksen mukaan maassa on nyt brexitin takia arviolta noin 4 000 keskeisten erikoisalojen lääkäriä vähemmän EU- ja Efta-maista.\n\nBritannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS on muutenkin ajautunut vaikeuksiin pitkään jatkuneen aliresursoinnin, koronapandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen sekä lääkäri- ja hoitajapulan vuoksi. Kaikki nämä ovat osaltaan vaikuttaneet ennätyspitkiin hoitojonoihin Britannian julkisessa terveydenhuollossa.\n\nTutkimuksessa keskityttiin anestesiaan, pediatriaan, sydänkirurgiaan ja psykiatriaan, koska näillä aloilla Britannia on ollut erityisen riippuvainen EU-maiden lääkäreistä. Näillä neljällä erikoisalalla rekrytoinnit Euroopasta ovat hidastuneet viime vuosina, eikä eurooppalaislääkäreiden määrä ole kasvanut aiemman trendin mukaisesti.\n\nJos vuoden 2016 brexit-äänestystä edeltänyt trendi olisi jatkunut, tarkasteltujen erikoisalojen lääkäreitä EU- ja Efta-maista pitäisi olla nyt yli 41 000, mutta todellinen lukema on 4 000 lääkäriä pienempi. Muutos trendissä tapahtui vuosien 2015 ja 2016 aikoihin, jolloin brexit-kampanja ja äänestyksen tulos hallitsivat otsikoita. Taustalla arvioidaan olevan muun muassa brexitin tuoma epävarmuus työvoiman liikkuvuutta ja viisumeja koskeviin sääntöihin.\n\n-  Tulokset viittaavat siihen, että EU-lääkäreiden lukumäärän hyytyminen näillä erikoisaloilla on pahentanut olemassa olevia vajauksia aloilla, joilla NHS ei ole onnistunut löytämään riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa muualta, tutkimuksessa sanotaan.",
    "source": {
     "uri": "is.fi",
     "dataType": "news",
     "title": "Ilta-Sanomat"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Physician",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Physician"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "United Kingdom"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "United Kingdom"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Health care"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union",
      "type": "loc",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "European Union"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Brexit",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Brexit"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Anesthesia",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Anesthesia"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/National_Health_Service",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "National Health Service"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Pediatrics",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Pediatrics"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Europe",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Europe"
      },
      "location": null
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://www.is.fi/og-1920x1920.png",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 407295240,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7279527007",
    "lang": "fin",
    "isDuplicate": true,
    "date": "2022-11-28",
    "time": "01:33:00",
    "dateTime": "2022-11-28T01:33:00Z",
    "dateTimePub": "2022-11-28T01:28:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009230256.html",
    "title": "Kiina | Poliisi otti kiinni ja pahoinpiteli Kiinan mielenosoituksista uutisoinutta BBC:n toimittajaa",
    "body": "Kiinan koronaprotesteista uutisoinut Britannian yleisradioyhtiö BBC:n toimittaja otettiin kiinni Shanghaissa, kertoi BBC varhain maanantaina. Toimittaja oli kiinni otettuna useita tunteja ennen kuin hänet vapautettiin.\n\nBBC kertoo olevansa äärimmäisen huolissaan tapahtuneesta. BBC:n mukaan toimittajaa lyötiin ja potkittiin kiinnioton yhteydessä ja hänelle laitettiin käsiraudat. Kiinan viranomaiset eivät BBC:n mukaan ole antaneet toimittajan kiinniotolle uskottavaa selitystä.",
    "source": {
     "uri": "hs.fi",
     "dataType": "news",
     "title": "Helsingin Sanomat"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/BBC",
      "type": "org",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "BBC"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Shanghai"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Shanghai"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "China"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "United Kingdom"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "United Kingdom"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/China",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "China"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "China"
       }
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://www.hs.fi/og-1920x1920.png",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 407295180,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7279525207",
    "lang": "fin",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-11-28",
    "time": "01:30:00",
    "dateTime": "2022-11-28T01:30:00Z",
    "dateTimePub": "2022-11-28T01:28:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000009230257.html",
    "title": "Poliisi otti kiinni ja pahoinpiteli Kiinan mielenosoituksista uutisoinutta BBC:n toimittajaa",
    "body": "Kiinan koronaprotesteista uutisoinut Britannian yleisradioyhtiö BBC:n toimittaja otettiin kiinni Shanghaissa, kertoi BBC varhain maanantaina. Toimittaja oli kiinni otettuna useita tunteja ennen kuin hänet vapautettiin.\n\nBBC kertoo olevansa äärimmäisen huolissaan tapahtuneesta. BBC:n mukaan toimittajaa lyötiin ja potkittiin kiinnioton yhteydessä ja hänelle laitettiin käsiraudat. Kiinan viranomaiset eivät BBC:n mukaan ole antaneet toimittajan kiinniotolle uskottavaa selitystä.",
    "source": {
     "uri": "is.fi",
     "dataType": "news",
     "title": "Ilta-Sanomat"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/BBC",
      "type": "org",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "BBC"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Shanghai"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Shanghai"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "China"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "United Kingdom"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "United Kingdom"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/China",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "China"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "China"
       }
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://www.is.fi/og-1920x1920.png",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 407295000,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7279522102",
    "lang": "fin",
    "isDuplicate": true,
    "date": "2022-11-28",
    "time": "01:21:00",
    "dateTime": "2022-11-28T01:21:00Z",
    "dateTimePub": "2022-11-28T01:21:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://www.uusimaa.fi/uutissuomalainen/5556949",
    "title": "Brexit on pahentanut Britannian pulaa erikoislääkäreistä, kertoo tutkimus",
    "body": "Britannian EU-ero on pahentanut maan lääkäripulaa, kertoo sunnuntaina julkaistu tutkimus.\n\nNuffield Trust -ajatuspajan tekemän tutkimuksen mukaan maassa on nyt brexitin takia arviolta noin 4 000 keskeisten erikoisalojen lääkäriä vähemmän EU- ja Efta-maista.\n\nBritannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS on muutenkin ajautunut vaikeuksiin pitkään jatkuneen aliresursoinnin, koronapandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen sekä lääkäri- ja hoitajapulan vuoksi. Kaikki nämä ovat osaltaan vaikuttaneet ennätyspitkiin hoitojonoihin Britannian julkisessa terveydenhuollossa.\n\nTutkimuksessa keskityttiin anestesiaan, pediatriaan, sydänkirurgiaan ja psykiatriaan, koska näillä aloilla Britannia on ollut erityisen riippuvainen EU-maiden lääkäreistä. Näillä neljällä erikoisalalla rekrytoinnit Euroopasta ovat hidastuneet viime vuosina, eikä eurooppalaislääkäreiden määrä ole kasvanut aiemman trendin mukaisesti.\n\nJos vuoden 2016 brexit-äänestystä edeltänyt trendi olisi jatkunut, tarkasteltujen erikoisalojen lääkäreitä EU- ja Efta-maista pitäisi olla nyt yli 41 000, mutta todellinen lukema on 4 000 lääkäriä pienempi. Muutos trendissä tapahtui vuosien 2015 ja 2016 aikoihin, jolloin brexit-kampanja ja äänestyksen tulos hallitsivat otsikoita. Taustalla arvioidaan olevan muun muassa brexitin tuoma epävarmuus työvoiman liikkuvuutta ja viisumeja koskeviin sääntöihin.\n\n- Tulokset viittaavat siihen, että EU-lääkäreiden lukumäärän hyytyminen näillä erikoisaloilla on pahentanut olemassa olevia vajauksia aloilla, joilla NHS ei ole onnistunut löytämään riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa muualta, tutkimuksessa sanotaan.\n\nTerveydenhuollon hankalaa tilannetta ei helpota se, että hoitajien ammattijärjestö Royal College of Nursing ilmoitti hiljattain pitävänsä joulukuussa Englannissa ja Walesissa ensimmäisen lakon järjestön 106-vuotisessa historiassa. Lakkoa perustellaan liian huonoilla palkoilla ja työoloilla sekä kroonisella työvoimapulalla.",
    "source": {
     "uri": "uusimaa.fi",
     "dataType": "news",
     "title": "Uusimaa"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Physician",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Physician"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "European Union"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "United Kingdom"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "United Kingdom"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Health care"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Brexit",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Brexit"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/National_Health_Service",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "National Health Service"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Anesthesia",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Anesthesia"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Pediatrics",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Pediatrics"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Europe",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Europe"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://fi.wikipedia.org/wiki/Ammattiliitto",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Ammattiliitto"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Nursing",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Royal College of Nursing"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/England",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "England"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "England"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "United Kingdom"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Wales",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Wales"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Wales"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "United Kingdom"
        }
       }
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://i.media.fi/incoming/84lmsz/8309992.jpg/alternates/LANDSCAPE_960/8309992.jpg",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 407294460,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7279521249",
    "lang": "fin",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-11-28",
    "time": "01:19:00",
    "dateTime": "2022-11-28T01:19:00Z",
    "dateTimePub": "2022-11-28T01:15:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009230255.html",
    "title": "Liikenneonnettomuudet | Yksi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti kolarissa Pälkäneellä",
    "body": "Pälkäneellä Pirkanmaalla yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa sunnuntaina, kertoo Sisä-Suomen poliisi.\n\nPoliisin mukaan onnettomuus tapahtui valtatiellä 12 eli Lahdentiellä ja siinä olivat osallisina henkilöauto sekä pakettiauton ja perävaunun yhdistelmä. Alustavien tietojen mukaan henkilöauto törmäsi pakettiauton perävaunuun tilanteessa, jossa pakettiauto oli pysähdyksissä ajokaistalla. Syy pakettiauton pysähdykseen ei poliisin mukaan ole toistaiseksi tiedossa.\n\nOnnettomuudessa kuoli pakettiautossa matkustanut, 1960-luvulla syntynyt nainen ja loukkaantui niin ikään pakettiautossa ollut, 1980-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavien tietojen mukaan he seisoivat törmäyshetkellä ulkona.\n\nHenkilöauton kuljettaja ja matkustaja vietiin tarkistettavaksi sairaalaan.\n\nOnnettomuus tapahtui Lahdentiellä noin kilometri ennen Hämeenlinnantien risteystä kello viiden aikoihin iltapäivällä.\n\nAlkoholilla ei epäillä olevan osuutta onnettomuuteen. Sisä-Suomen poliisilaitos ja onnettomuustutkintalautakunta tutkivat onnettomuutta ja siihen johtaneita syitä.",
    "source": {
     "uri": "hs.fi",
     "dataType": "news",
     "title": "Helsingin Sanomat"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Van",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Van"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Police",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Police"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Car",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Car"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Pirkanmaa",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Pirkanmaa"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Pirkanmaa"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "Finland"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Pälkäne",
      "type": "loc",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Pälkäne"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "Pälkäne"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "Finland"
        }
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://fi.wikipedia.org/wiki/Sisä-Suomen_poliisilaitos",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Sisä-Suomen poliisilaitos"
      }
     }
    ],
    "categories": [],
    "image": "https://www.hs.fi/og-1920x1920.png",
    "eventUri": null,
    "sentiment": null,
    "wgt": 407294340,
    "relevance": 1
   },
   {
    "uri": "7279520053",
    "lang": "fin",
    "isDuplicate": false,
    "date": "2022-11-28",
    "time": "01:17:00",
    "dateTime": "2022-11-28T01:17:00Z",
    "dateTimePub": "2022-11-28T01:16:00Z",
    "dataType": "news",
    "sim": 0,
    "url": "https://www.ksml.fi/uutissuomalainen/5556949",
    "title": "Brexit on pahentanut Britannian pulaa erikoislääkäreistä, kertoo tutkimus",
    "body": "Britannian EU-ero on pahentanut maan lääkäripulaa, kertoo sunnuntaina julkaistu tutkimus.\n\nNuffield Trust -ajatuspajan tekemän tutkimuksen mukaan maassa on nyt brexitin takia arviolta noin 4 000 keskeisten erikoisalojen lääkäriä vähemmän EU- ja Efta-maista.\n\nBritannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS on muutenkin ajautunut vaikeuksiin pitkään jatkuneen aliresursoinnin, koronapandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen sekä lääkäri- ja hoitajapulan vuoksi. Kaikki nämä ovat osaltaan vaikuttaneet ennätyspitkiin hoitojonoihin Britannian julkisessa terveydenhuollossa.\n\nTutkimuksessa keskityttiin anestesiaan, pediatriaan, sydänkirurgiaan ja psykiatriaan, koska näillä aloilla Britannia on ollut erityisen riippuvainen EU-maiden lääkäreistä. Näillä neljällä erikoisalalla rekrytoinnit Euroopasta ovat hidastuneet viime vuosina, eikä eurooppalaislääkäreiden määrä ole kasvanut aiemman trendin mukaisesti.\n\nJos vuoden 2016 brexit-äänestystä edeltänyt trendi olisi jatkunut, tarkasteltujen erikoisalojen lääkäreitä EU- ja Efta-maista pitäisi olla nyt yli 41 000, mutta todellinen lukema on 4 000 lääkäriä pienempi. Muutos trendissä tapahtui vuosien 2015 ja 2016 aikoihin, jolloin brexit-kampanja ja äänestyksen tulos hallitsivat otsikoita. Taustalla arvioidaan olevan muun muassa brexitin tuoma epävarmuus työvoiman liikkuvuutta ja viisumeja koskeviin sääntöihin.\n\n- Tulokset viittaavat siihen, että EU-lääkäreiden lukumäärän hyytyminen näillä erikoisaloilla on pahentanut olemassa olevia vajauksia aloilla, joilla NHS ei ole onnistunut löytämään riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa muualta, tutkimuksessa sanotaan.\n\nTerveydenhuollon hankalaa tilannetta ei helpota se, että hoitajien ammattijärjestö Royal College of Nursing ilmoitti hiljattain pitävänsä joulukuussa Englannissa ja Walesissa ensimmäisen lakon järjestön 106-vuotisessa historiassa. Lakkoa perustellaan liian huonoilla palkoilla ja työoloilla sekä kroonisella työvoimapulalla.",
    "source": {
     "uri": "ksml.fi",
     "dataType": "news",
     "title": "Keskisuomalainen"
    },
    "authors": [],
    "concepts": [
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Physician",
      "type": "wiki",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "Physician"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "European Union"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom",
      "type": "loc",
      "score": 5,
      "label": {
       "eng": "United Kingdom"
      },
      "location": {
       "type": "country",
       "label": {
        "eng": "United Kingdom"
       }
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care",
      "type": "wiki",
      "score": 4,
      "label": {
       "eng": "Health care"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Brexit",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "Brexit"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/National_Health_Service",
      "type": "wiki",
      "score": 3,
      "label": {
       "eng": "National Health Service"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Anesthesia",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Anesthesia"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Pediatrics",
      "type": "wiki",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Pediatrics"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Europe",
      "type": "loc",
      "score": 2,
      "label": {
       "eng": "Europe"
      },
      "location": null
     },
     {
      "uri": "http://fi.wikipedia.org/wiki/Ammattiliitto",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Ammattiliitto"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Nursing",
      "type": "wiki",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "Royal College of Nursing"
      }
     },
     {
      "uri": "http://en.wikipedia.org/wiki/England",
      "type": "loc",
      "score": 1,
      "label": {
       "eng": "England"
      },
      "location": {
       "type": "place",
       "label": {
        "eng": "England"
       },
       "country": {
        "type": "country",
        "label": {
         "eng": "United Kingdom"
        }</